Waarom Nadenksels?

De kleuters die iets meer aankunnen vragen om meer verbreding en verrijking waarbij nieuwe uitdagingen ze motiveert om breder en dieper na te denken over onderwerpen.

Er is veel op de markt om kinderen uit te dagen (vooral vanaf groep 3) en alles zit prima in elkaar… maar het richt zich meestal maar op één onderdeel. Alleen filosoferen óf de diepte in gaan met rekenen of taal. Voor een combi ervan die aansloot bij het actuele thema moest ik steeds zelf iets maken of bij elkaar “rapen”. Dat kostte veel tijd en lukte alleen met véél enthousiasme. Als de extra lesstof zowel aansluit bij hun leefwereld als bij het thema dat zij op dat moment in de groep behandelen, dan is er tijdswinst en verdieping in één klap. De kinderen zijn namelijk al actief bezig met het thema in de groep, ze verrijken hun taalgebruik en zitten sneller op de “filosofeerstoel”.

Filosoferen is uitdagend en kleuters komen met wonderbaarlijke, verrassende en verfrissende opmerkingen over alledaagse voor ons vanzelfsprekende thema’s. Volg mij op Twitter @nadenksels en je kunt dagelijks meegenieten.

Voor kleuters is nog niets vanzelfsprekend, ze staan vol vragen in de wereld, voor hen is alles mogelijk! Kinderen die iets meer aankunnen leven op als zij aangesproken worden op hun eigen hogere denkniveau. Ze vinden het heerlijk om geprikkeld te worden met vragen en opdrachten die ze niet verwachten. Ze moeten echt leren nadenken en gaan leren hoe te formuleren wat ze, zoals een 5 jarige meedenker treffend formuleerde, “in hun hoofd” hebben. Ze gaan daarnaast ook nog leren luisteren naar een ander en leren ingaan op wat een ander zegt.

Vraag een gratis proefles aan

De losse bladen uit de map zijn kant en klare lessen.

 

Je hoeft geen 15 eierdozen te zoeken met 20 knikkers erbij, je kunt meteen aan de slag.
Een kopie maken per kind is vaak de enige voorbereiding. Neem een blad uit de map en beginnen maar!

De thema’s en opdrachten zijn ‘getest’ in homogene groepen 1 en 2 en in combi-groepen 1-2. De reacties en vragen van de kinderen hebben geholpen om de map compleet en op maat te maken.

Elke module kent drie stappen

Stap 1

Uitleg van de opdracht.
Door begeleider.

Stap 2

Uitvoering van de opdracht.
Zelfstandig werken.

Stap 3

Evaluatie van de opdracht.
Met groep en begeleider.

Tips

· Maak kleine groepen maximaal 6 kinderen per groep.

· Ga dieper in op reacties en antwoorden van kleuters en probeer tot een gesprek te komen.

Luisteren, samenvatten en doorvragen;
Tinka:…want als we allemaal hetzelfde waren dan was dat niet makkelijk.
Juf: Als we allemaal hetzelfde waren dan was dat niet makkelijk voor…..?
Tinka: Voor de mama’s en papa’s. Die wisten dan niet welke Tinka hun Tinka was,
want dan zagen ze er een hele hoop buiten spelen. Die leken dan allemaal op elkaar.
En dan namen ze soms de verkeerde mee naar huis.

· Probeer zoveel mogelijk ja – nee vragen te vermijden. Stel open vragen.

· Geef de kinderen de ruimte om te denken en ga mee met het gesprek, ook al gaat het een andere richting uit dan jij had bedacht.

· Invullen van het registratieformulier (in map aanwezig) is belangrijk voor de kinderen. Het werk dat ze geleverd hebben, verbaal of schriftelijk, moet beoordeeld en/of beloond worden, omdat vrijblijvendheid niet stimuleert.

· Materiaal kan op A3 gekopieerd worden omdat kleuters graag groot werken.
Bij de doe-opdrachten is het enige voorwerk kopieën maken voor ieder kind