Ervaringen

Kortom: een aanrader!

 

“Ik werk al enige jaren met de mappen van Nadenksels binnen mijn praktijk en de plusgroepen die ik begeleid. Wat ik zo leuk vind is dat het in verhaalvorm wordt gebracht binnen een thema en niet enkel een losse stelling.  Daarbij nog verwerkingsopdracht van een hogere denkorde om tot verdieping te komen: kortom een aanrader!”

Daniëlle Wilborts

Praktijk TOP
Advies- en coachingsbureau hoogbegaafdheid

Jury Berrie Heesen Prijs

Een map op maat, direct voorhanden als instrument dat daardoor ook daadwerkelijk gebruikt wordt. Een sympathiek initiatief, met oog voor zowel het praktische als het filosofisch-inhoudelijke.

De voorbeelden van korte verhaaltjes en opdrachtjes die vergezeld gaan van een serie vragen bieden mogelijkheden om een filosofisch gesprek met kleuters aan te gaan. Ze gaan uit van alledaagse dingen, herkenbaar, verrijkingen voor kinderen die meer willen, meer weten, meer aankunnen en uitdaging nodig hebben.

De kracht van deze aanzetten zit in de opbouw; doordacht en gestoeld op praktijkervaring. De map biedt al met al een stevig houvast voor wie er mee aan de slag wil.

We wensen je veel plezier en succes in de toekomst!”

Jury Berrie Heesen Prijs 2014

Recensie Silvia Drent

 

Naam materiaal  Nadenksels 
Zakelijke gegevens materiaal  Het materiaal is gemaakt door: Wendy Paulissen-Aerts
Het materiaal is te bestellen via internet www.nadenksels.nl 
Domein  Taalvaardig heden  Lezen   Begrijpend lezen  Rekenen  
Visueel-ruimtelijk  Vak overstijgend  Leren leren  Aanvullend op curriculum 
Kenmerken van de eerste leerlijn   Inhoud en thema sluit aan bij reguliere stof  Materiaal bestaat uit op zichzelf staande opdrachten  Materiaal vereist begrip en inzicht 
Opdrachten zijn gericht op toepassen van verworven kennis  Omvang van de leerstappen is relatief beperkt  Materiaal is veelal zelf instruerend 
Kenmerken van de tweede leerlijn  Inhoud en thema biedt nieuwe elementen t.o.v. reguliere stof  Materiaal is vakoverstijgend en thematisch van aard  Opdrachten vragen een hoog analytisch vermogen  
  Opdrachten vereisen een creatief oplossend vermogen  Omvang van de leerstappen wordt door de leerling zelf bepaald  Materiaal vereist instructie en begeleiding door de leerkracht  
Inschatting leerstof jaarniveau  1  2  3  4 
5  6  7  8 
Beschrijving materiaal  Het materiaal bestaat uit twee mappen, die afzonderlijk besteld kunnen worden. Elke map bestaat uit de volgende onderdelen: werkmap met zeven thema’s, handleiding, vier gelamineerde wolkenkaarten, registratieformulier en 7×4 kant-en-klare gelamineerde leskaarten. De thema’s sluiten aan bij de gangbare thema’s in de onderbouw. Map 1: mensen-kleding-kunst-eten en drinken-lente-huis-ziek zijn. Map 2: zomer-herfst-winter-feestdagen in december-tijd-water-verkeer.  
Algemene taak omschrijving 

Elk thema kent de volgende vaste onderdelen:

1. Filosofeeropdrachten
2. Denkwolken
3. Doe-opdrachten.

Elke les heeft dezelfde opbouw:
1. Uitleg opdracht door begeleider
2. Uitvoering opdracht zelfstandig werken
3. Evaluatie opdracht met groep en begeleider.  

Niveau werk en leervaardig heden  Zelfstandig werken  Zelfstandig leren  Zelf verantwoordelijk leren 
Taken van de leerkracht  Voorbereidinginstructie  Begeleiding  Evaluatie 

Bij de filosofielessen leest de leerkracht het verhaal voor en stelt vervolgens de vragen die bij de opdracht horen. 

De opdrachten met de denkwolken worden in een groep gedaan. 

Bij de doe-opdrachten is alleen een instructie vooraf nodig. 

De filosofielessen zijn onder begeleiding van de leerkracht. 

De opdrachten met denkwolken zijn onder begeleiding van de leerkracht. 

De doe-opdrachten kunnen kinderen grotendeels zelfstandig uitvoeren. 

Er is geen antwoordmodel bij de opdrachten, omdat het gaat om open opdrachten. 

De opdracht kan geëvalueerd worden via smileys op het registratieformulier. Deze beoordeling wordt samen met het kind vastgesteld. 

Inschatting tijdbesteding leerling  Den tijdsduur van de lessen kan door de leerkracht zelf bepaald worden, in principe is er per les minimaal 15-20 minuten nodig. 
Vereiste beginsituatie leerlingen  Er is geen specifieke beginsituatie noodzakelijk. 
Leerdoelen 

Er worden bij de Nadenksels door de auteur de volgende leerdoelen aangegeven: 

  • Aanzetten tot creatief denken 
  • Ontwikkelen luistervaardigheden 
  • Ontwikkelen communicatieve vaardigheden                                                         
  • Leren formuleren van eigen mening 
  • Leren van samenwerkvaardigheden 
Aanvullende informatie  De mappen bieden leuke en uitdagende lessen, die een beroep doen op creatieve denkvaardigheden. De lessen zijn gemakkelijk in te passen binnen bestaande thema’s. De filosofielessen en de opdrachten met de denkwolken worden in een groepje gedaan onder begeleiding van de leerkracht, dit vraagt dus de mogelijkheid om met een kleine kring te werken. De opdrachten sluiten aan bij het denkniveau van kleuters, maar bieden wel de mogelijkheid om kinderen op een hoger denkniveau aan te spreken.